​Begeleiding voor personen met autisme en coaching van hun netwerk of professionelen

ASSpiratie praktijk voor begeleiding jongvolwassenen en volwassenen met autisme

Begeleiding jongeren & volwassenen en hun netwerk (*)


Start van de begeleiding:

De begeleiding start met een eerste gesprek. Tijdens dit gesprek kan jij of jouw netwerk uitleggen welke ondersteuning je wenst: bvb. welke vragen je hebt, welke doelen je wilt bereiken, welke uitdagingen je ervaart, op welke manier je graag geholpen wilt worden, enzovoort. 

Samen spreken we af op welke manier de begeleiding zal verlopen: bvb. individuele gesprekken, gesprekken met het netwerk indien nodig, frequentie van de gesprekken, thema's die je wilt bespreken, eventuele methodieken die je wilt gebruiken, enzovoort.

(*) netwerk = ouders, partner, familieleden, vrienden, collega's, andere hulpverleners, ...


Verloop van de begeleiding:

Tijdens de individuele gesprekken ga ik op een concrete en praktische manier aan de slag. Ik houd rekening met het toepassen van adviezen of tips in jouw huidige levens-omstandigheden, in het "hier-en-nu". Daarnaast volg ik jouw tempo en ga ik met je op zoek naar welke vaardigheden je al bezit om de uitdagingen die je tegen komt aan te gaan. Door mijn doelgerichte aanpak ga ik met je op zoek naar wat je nu kan vooruit helpen. Dit kan gaan van onder meer praktische oplossingen tot het leren kennen van jouw denkstijl.

Enkele thema's die aan bod kunnen komen, zijn: invullen van een dagbesteding, organisatie van het huishouden, omgaan met emoties, inzicht krijgen in en verwerken van diagnose, inzicht verkrijgen in communicatie, omgaan met planning en structuur, omgaan met prikkels en stress, ... . 


Praktisch:

De gesprekken vinden doorgaans plaats in de praktijkruimte. Bij specifieke vragen of noden, kunnen gesprekken ook aan huis doorgaan, al wandelend in de natuur of online (vb. via mail of videobellen). Dit wordt samen afgesproken op voorhand.

Voor een gesprek van 1u betaal je 55 euro. Op vraag zijn langere gesprekken mogelijk. Wanneer de begeleiding aan huis doorgaat, betaal je hiervoor 65 euro per uur + een verplaatsingskost van 0,45 euro per kilometer.ASSpiratie praktijk voor begeleiding van jongvolwassenen en volwassenen met autisme: groepswerking voor personen met autisme

Groepswerking jongeren en volwassenen


Voor bepaalde terugkerende thema's zoals bvb. autisme & zintuigelijke gevoeligheden of assertiviteit & autisme wordt er een groepsbijeenkomst (of meerdere) georganiseerd. Op deze manier kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen en momenten van (h)erkenning creëren. 

Het groepsaanbod start van zodra er voldoende inschrijvingen zijn. Er wordt met een basistarief hiervoor gewerkt en een verplaatsingskost indien dit op locatie plaats vindt. 

Er wordt steeds rond een bepaald thema of interessegebied gewerkt en in kleine groepen van max. 6 deelnemers.

Ideeën of suggesties hiervoor mogen steeds aan ASSpiratie meegedeeld worden. Raadpleeg de rubriek 'nieuws' op de website voor nieuwe bijeenkomsten.


ASSpiratie praktijk voor begeleiding van jongvolwassenen en volwassenen met autisme: vorming voor iedereen die interesse heeft in autisme

Vorming voor geïnteresseerden in autisme


ASSpiratie biedt vorming aan iedereen die meer te weten wilt komen over wat autisme betekent. Dit kan voor zowel ouders, familieleden als partners, collega's, vrienden of nog andere geïnteresseerden.

Ik geef uitleg over de specifieke manier van denken en waarnemen van personen met autisme en de gevolgen hiervan. Zij ervaren op vlak van communicatie en sociaal contact moeilijkheden die te verklaren zijn vanuit deze denkstijl. Hier wordt uitgebreid bij stilgestaan zodat men inzicht en handvatten krijgt om personen met autisme beter te begrijpen en ermee te communiceren.

Daarnaast is er ruimte om aan de slag te gaan met vragen die men heeft vanuit de nabije omgeving van een persoon met autisme. Deze vragen kunnen bvb. over specifieke situaties of ervaringen gaan.

De vorming wordt steeds afgestemd op de specifieke vragen en noden van de geïnteresseerden. Hierdoor wordt het tarief onderling afgesproken. Er wordt gewerkt met een basistarief per uur en een verplaatsingskost (indien de vorming op locatie doorgaat).


ASSpiratie praktijk voor begeleiding van jongvolwassenen en volwassenen met autisme: intervisie en supervisie voor professionelen in samenwerking met mensen met autisme

Intervisie voor professionelen


Professionelen die (samen-) werken met personen met autisme en graag een andere blik werpen op hun casusbesprekingen, kunnen bij ASSpiratie terecht. Er wordt inhoudelijke ondersteuning aangeboden afgestemd op de specifieke vragen en noden van het team. 

Ik ga met jullie op weg om vanuit de typische denkstijl in autisme naar een casus te kijken. Hierbij kijk ik ook naar de eigenheid van de professional in deze samenwerkingsrelatie. Er wordt nagedacht vanuit een oplossingsgerichte insteek ('solution focused' en doelgericht) en er is voldoende ruimte om iedereen aan bod te laten komen.

Tijdens de intervisie gebruik ik regelmatig bepaalde methodieken, zoals bvb. het OASE-model, Brain Blocks of duplopopologie. 

We stemmen samen af hoe de intervisie zal verlopen, rekening houdend met de noden van de professionelen. Hierdoor wordt het tarief onderling afgesproken. Er wordt gewerkt met een basistarief per uur en een verplaatsingskost.